04. 01. 2019
Debaty, workshop i simulace – studenti v Brně zkoumali fungování měst

Středoškoláci z různých částí České republiky se v polovině prosince sešli v Brně, aby se dozvěděli víc o fungování veřejné správy, zjistili, jak udělat město chytřejší a co je největší výzva pro mladé zastupitele. Nakonec si vyzkoušeli prosazovat vlastní návrhy v simulovaném zastupitelstvu.

Skupina středoškoláků, která prošla výběrovým workshopem, věnovala čtyři dny debatám s odborníky na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Po slavnostním zahájení následovala úvodní přednáška od vedoucího Institutu veřejné správy Masarykovy univerzity, Ing. Filipa Hrůzy, Ph.D. o veřejné správě. Ve čtvrtek účastníci diskutovali o občanském aktivismu s Jakubem Čechem, s mladými komunálními zastupiteli Tomášem Zhořem, Václavem Křížem a Markétou Gregorovou a během urbanistické procházky s Ing. Vilémem Pařilem, Ph.D. se dozvěděli například i co všechno je důležité vzít v potaz, než se rozhodne o tom, kde bude stát nechvalně proslulé brněnské nádraží. Následující den na studenty čekala diskuze o lokálních médích a jejich vztahu ke komunální politice s Janou Ustohalovou a Tomášem Kremrem, přednáška o smart cities s Mgr. Davidem Bártou, a nakonec s pomocí osobností působících v prostoru veřejného aktivismu pracovali na vlastních návrzích, jak oživit město z pozice aktivního občana. Nově nabyté zkušenosti zužitkovali poslední den, když si vyzkoušeli, jaké to je být v kůži zastupitele a hájit vlastní návrhy na simulovaném zasedání.

Na jaře proběhnou další dvě části projektu, na kterých momentálně přípravné týmy pilně pracují. Čeká na nás Region, kde se studenti dozví víc o důležitosti krajů a Republika, která jim odhalí, jak funguje politika na celostátní úrovni. Nejúspěšnější účastníci se po absolvování Akademie mohou těšit na stáže ve Sněmovně.

Municipalita probíhala ve spolupráci s Institutem veřejné správy Masarykovy univerzity a na pokrytí nákladů spojených s projektem finančně přispělo město Brno. Záštitu nad projektem převzali primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravský kraj.

Municipalita

Zpět na ostatní články