09. 06. 2019
Krajskou politiku řešili účastníci Akademie v Olomouci

Druhé kolo naší Akademie, Region, se letos přesunulo do moravské Olomouce. Účastníci se na Regionu mohli seznámit se smyslem existence krajů a jejich fungováním. Letos na studenty také nově čekal celodenní poznávací výlet po Olomouckém kraji, při němž se mohli seznámit s některými z problémů, které zastupitelé kraje v rámci své agendy řeší.

První den věnovali zejména teoretickému vymezení krajů jako správních celků – jejich historii i smyslu. Po debatě s olomouckými novináři zakončili účastníci úvod do projektu neformální debatou o psychické hygieně a mentálním zdraví. Čtvrteční program zahájila debata s olomouckými politiky následovaná přednáškou o tvorbě kampaní v krajské politice s Mgr. Evou Lebedovou Ph.D. z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Po pátečním celodenním poznávacím výletu studenti zakončili čtyřdenní projekt simulací krajského zastupitelstva, a to přímo v prostorách zastupitelstva Olomouckého kraje.

V dubnu na účastníky čeká poslední část Akademie, Republika, na níž se dozví, jak funguje česká politika na celostátní úrovni. Nejlepší účastníci všech tří dílčích projektů poté získají možnost stáže přímo v Poslanecké sněmovně.

Region probíhal ve spolupráci s Politologickým klubem a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad projektem převzali náměstek primátora statutárního města Olomouce pro oblast školství doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na pokrytí nákladů spojených s projektem finančně přispěla nadace Friedrich Naumann Foundation.

Mladí občané - Akademie

Zpět na ostatní články