Ad hoc

Kromě našich větších ustálených projektů se angažujeme v řadě menších ad hoc akcí. Každoročně nás například nepřehlédnete na Albertově během 17. listopadu. Někdy se také vyskytnou příležitosti pro různé besedy a workshopy pod naším vedením, např. celý rok 2017/18 jsme pravidelně vzdělávali studenty jedné obchodní školy v Praze v oblastech ekonomie, historie 20. století, či politologie. Naši lektoři ze Stužáku také vedli workshop „Simulované jednání zastupitelstva“ na mezinárodním kongresu „It’s our turn!“

Naše sociální sítě nikdy nespí. V příhodných časech se věnujeme různým kampaním, např. #jduvolitprotože, sdílíme naše fotky z voleb nebo naše fotky „na Havla“ s krátkými kalhoty v den výročí úmrtí Václava Havla.

Mimo to se pravidelně scházíme k neformálním diskuzím, např. na tradičních MOBech na pivě nebo rozšiřujeme své obzory během tematických filmových večerů. Každoročně organizujeme letní setkání spojené se Sněmem a v zimě vyrážíme tradičně na hory na MOB na bobu.