Debaty

Přinést aktuální témata a události do oblasti zájmu mladých lidí je jedním z nejdůležitějších cílů našeho spolku, a proto se angažujeme v organizaci veřejných debat, většinou na akademické půdě, které rozebírají aktuální problémy a témata hýbající společností. Jako debatující si zveme odborníky, akademiky a politiky z různých politických stran, hnutí a názorových proudů.

Největší mediální ohlas získala vůbec první debata prezidentských kandidátů v listopadu roku 2017 na půdě Právnické fakulty UK, které se kromě sedmi prezidentských kandidátů (obhajující prezident Miloš Zeman pozvání nepřijal) zúčastnilo přes 1200 lidí a stovky dalších debatu sledovali přes stream. Mezi další námi pořádané debaty patří debata zaměřená na sociální systém v České republice za účasti Markéty Pekarové Adamové a Michala Pícla nebo debata zaměřená na mediální krizi ve spojení s šířením dezinformací za účasti Jindřicha Šídla, Janka Kroupy a Erika Besta. Na výročí Sametové revoluce v roce 2017 jsme uspořádali debatu nazvanou Generace bez revoluce, v níž zástupci mladé generace Emma Smetana, Karel Kovář, Janek Rubeš a Andrea Procházková debatovali o prosazování mladých lidí ve společnosti.