HISTORYe20

HiSTORYe20 je vzdělávací projekt, který studentům základních a středních škol interaktivní formou představuje významné události české moderní historie. Samotné jméno odkazuje na základní myšlenku projektu, kterou je fakt, že historie je tvořena příběhy a rozhodnutími jednotlivců. Právě příběhy jednotlivců jsou pomyslnými průvodci historickými událostmi spadajícími pod širší témata, kterým se dílčí projekty věnují.

Hlavním cílem HiSTORYe20 je zvýšit mezi mladými lidmi povědomí o českých dějinách 20. století, jelikož zejména jeho druhá polovina bývá v běžné výuce dějepisu na českých školách často opomenuta.

Každý dílčí projekt HiSTORYe20 tvoří celkem tři části – přednáška odborníka na dané téma, návštěva místa s historickou událostí spojeného a diskuze, v níž cílíme zejména na to, aby studenti přispěli vlastním názorem podloženým fakty a argumenty, byli schopní se vyvarovat argumentačních faulů a dosáhnout kompromisu.

Aby byl náš projekt dostupný co nejvíce školám, vybíráme témata s ohledem na lokální historii a zaměřujeme se na události, které proběhly v různých místech republiky.

HiSTORYe20 odstartovala v prosinci roku 2018 pilotním projektem Operace Anthropoid. Studenti Gymnázia Mnichovo Hradiště si nejdříve v prostorách Knihovny Václava Havla vyslechli přednášku o operaci a jejím historickém kontextu z úst spisovatele a populizátora moderních dějin Jiřího Padevěta, a následně navštívili Petschkův palác, který dříve sloužil jako vězení Gestapa. V závěrečné části diskutovali o rozhodnutí Karla Čurdy, které vedlo k dopadení parašutistů.

V roce 2019 připravujeme projekty v Praze, Brně, Ústí nad Labem a na Vysočině. Zaměříme se především na připomenutí tzv. devítkových výročí a poválečný odsud Němců z českého pohraničí.