Kampaň Kandiduju.cz vznikla za účelem podpory zapojení mladých lidí v komunální politice. S blížícími se podzimními komunálními volbami chceme upozornit na dosavadní takřka mizivou míru angažovanosti mladých lidí v obecních zastupitelstvech. Navzdory tomuto faktu ve svém okolí pozorujeme trend rostoucího zájmu mladých angažovat se ve svých městech a obcích, kandidovat do zastupitelstev a přispět tak svou měrou ke zlepšení poměrů ve svém nejbližším okolí.

Pro nedostatek informací a jiné formy podpory však často vůbec nedojde k činům nebo dotyční kandidaturu zkusí, ale šance mají nízké. Kromě toho, dobrá vůle také není všespásná a samotný zisk mandátu zastupitele mnoho neznamená, neví-li člověk, jak s touto funkcí naložit.

Chceme pomoci odstranit tyto bariéry dělící odhodlání něco změnit od skutečné smysluplné participace a mladé lidi, kteří o kandidatuře uvažují, vhodně podpořit. Mládí nevnímáme jako předpoklad, ale nemělo by být překážkou.

Na stránkách www.kandiduju.cz najdete informace nezbytné k základnímu porozumění fungování komunálu, tipy a rady k volbám i do začátku působení na radnici, a především rozhovory se zkušenými politiky a osobnostmi napříč regiony a politickým spektrem.

Po volbách se projekt zaměří dále na odborný mentoring a vzdělávání zastupitelů.