Zastupitelstvo mladých na Praze 7

Tento školní rok zahájí na Praze 7 svou činnost Zastupitelstvo mladých, které seznámí žáky základních a středních škol s občanskou aktivitou a odpovědností. Studentské zastupitelstvo bude pořádat různé kulturní, sportovní, umělecké, ekologické, komunitní a vzdělávací projekty, které si studenti sami vymyslí, schválí a zrealizují za pomoci profesionálně vyškolených a zkušených koordinátorů.

Svou činností může projekt nejen obohatit dění na Praze 7, ale také přinést účastníkům spoustu zkušeností, například s prací v týmu, s prosazováním vlastních názorů, respektem k názorům ostatních, uměním kompromisu a dosahování společných smysluplných výsledků. V delším časovém horizontu je cílem projektu otevřít rovnocenný dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části.

Projekt organizačně zajišťuje spolek Mladí Občané ve spolupráci s Prahou 7, Hlavním městem Praha a za podpory DDM, CEDU, České středoškolské unie a dalších. Zapojit se může každý, kdo navštěvuje základní nebo střední školu na Praze 7 nebo na jejím území bydlí.

9. října od 10:30 do 11:30 v prostorách Vodárenské věže na Praze 7 proběhne první seznamovací setkání těch, kteří se budou chtít do projektu zapojit. Dorazí také patroni projektu například senátor a profesor Václav Hampl nebo radní Prahy 7 paní Hanka Šišková. Více informací a registrační formulář naleznete na webu: www.zastupitelstvomladych.cz. Pokud by Vás zajímalo o projektu cokoliv dalšího, rádi byste ho rozjeli i ve Vašem městě nebo městské části nebo se chcete zapojit v průběhu roku, neváhejte nás kontaktovat na tomto mailu: zastupitelstvo-mladych@mladiobcane.cz