25. 11. 2018
Navázání partnerství s MEUS

Volební účast u voleb do Evropského parlamentu bývá v České republice jedna z nejnižších v Evropské unií. V těch posledních v roce 2014 byla s 18,20 % dokonce druhá nejnižší napříč celou EU hned za Slovenskem (účast 13,05 %). Mezi mladými pak bývá zájem o evropskou politiku ještě nižší. My, Mladí občané, nemůžeme být s touto situací spokojeni a chceme to změnit. I proto tak touto cestou velmi rádi oznamujeme, že jsme uzavřeli partnerskou spolupráci s mezinárodním vzdělávacím projektem Model European Union Strasbourg (MEUS).

Jedná se o týdenní a zřejmě nejautentičtější politickou simulaci legislativního procesu v Evropské unii zaměřenou právě na mladé lidi. Účastníci si mohou vyzkoušet na vlastní kůži jednu z pěti rolí účastníků tvorby evropské legislativy. Konkrétně je tak možné se vžít do role samotného zástupce občanů – poslance Evropského parlamentu, hájit zájmy své země jako ministr členského státu v Radě Evropské unie, stát se hlídacím psem demokracie jako novinář, být odborníkem v jednom určitém oboru s uměním posoudit dopady legislativy na občany jakožto lobbista a tím tlačit na zákonodárce, nebo zastávat neméně důležitou roli překladatele, bez kterého se nelze v instituci s šestadvaceti úředními jazyky obejít.

Nadcházející třináctý ročník je navíc ročníkem volebním, protože již v květnu 2019 nás čekají další volby do Evropského parlamentu a MEUS 2019 se bude konat jen pár týdnů před nimi. Nadcházející volby tak budou jedním ze třech hlavních diskutovaných témat. Těmi dalšími dvěma pak budou změna klimatu a ochrana spotřebitele, která je jedním z nejdůležitějších a nejkomplexnějších odvětví evropské legislativy. O to víc může být toto téma zajímavé pro potenciální české účastníky, jelikož česká zástupkyně v Evropské komisi, Věra Jourová, je eurokomisařkou právě v oblasti ochrany spotřebitele.

Přihlašování do dalšího ročníku započne již od 16. prosince. Více informací naleznete na https://meu-strasbourg.org/.

Back