Zastupitelstvo mladých na Praze 7

Tímto školním rokem zahájí na Praze 7 svou činnost Zastupitelstvo mladých, které seznámí žáky základních a středních škol s občanskou aktivitou a odpovědností. Studentské zastupitelstvo bude pořádat různé kulturní, sportovní, komunitní a vzdělávací projekty, které si studenti sami vymyslí, schválí a zrealizují za pomoci profesionálně vyškolených a zkušených koordinátorů.

Svou činností může projekt nejen obohatit dění na Praze 7, ale také přinést účastníkům spoustu zkušeností, například s prací v týmu, s prosazováním vlastních názorů, respektem k názorům ostatních, uměním kompromisu a dosahování společných smysluplných výsledků. V delším časovém horizontu je cílem projektu otevřít rovnocenný dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části.

V září budou lektoři představovat tento projekt na základních a středních školách na Praze 7. 9. října pak v dopoledních hodinách proběhne první neformální seznamovací setkání těch, kteří se budou chtít do projektu zapojit, kde nebudou chybět ani zástupci městské části a magistrátu.

Projekt organizačně zajišťuje spolek Mladí Občané ve spolupráci s Prahou 7, Hlavním městem Praha a za podpory DDM, CEDU, České středoškolské unie a dalších. Každý, kdo navštěvuje základní nebo střední školu na Praze 7 nebo na jejím území bydlí se může zapojit. Následně se Vám naši lektoři ozvou s více informacemi.